Menu
Your Cart

Prelucrarea datelor cu caracter personal

1.1. Conform cerințelor Legii nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, S.C. CANTON DISTRIBUTION S.R.L are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate, datele personale care ne sunt furnizate.


1.2. Scopul colectării datelor:

informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și/sau serviciile achiziționate,

trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)


1.3. Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de comandă Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a S.C. CANTON DISTRIBUTION S.R.L, înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 0019197, și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus, la punctul 1.2.


1.4. Prin citirea documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.


1.5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Str. COTEȘTI, Nr.82, Localitatea: FOCȘANI, Județul:VRANCEA, în atenția S.C. CANTON DISTRIBUTION S.R.L, vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.


1.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Str. COTEȘTI, Nr.82, Localitatea: FOCȘANI, Județul:VRANCEA, în atenția S.C. CANTON DISTRIBUTION S.R.L, vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

1.6.1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

1.6.2. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

1.6.3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.


1.7. De asemenea, S.C.CANTON DISTRIBUTION S.R.L poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 1.2., prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat: DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION S.A, FAN CURIER EXPRESS S.R.L, URGENT CARGUS S.A, C.N POSTA ROMANA S.A, SAMEDAY, furnizorilor de servicii de plată/bancare, asigurători.


1.8. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.